صفحه ۱۲۱

و البرکات..." (قیام او لامحاله و قطعی خواهد بود، و قیام او با نام خدا و همراه با برکات می‎باشد) حضرت رضا(ع) گریه زیادی نمود و آنگاه به دعبل گفتند:

"این دو بیت را روح القدس بر زبان تو جاری نمود". سپس از او پرسیدند: "آیا می‎دانی این کیست و چه وقت قیام می‎کند؟" دعبل در جواب گفت: نه مولای من، فقط اجمالا می‎دانم چنین امامی از بین شما قیام می‎کند و زمین را از کفر و ظلم و شرک پاک می‎سازد. آنگاه حضرت رضا(ع) امامان بعد از خود را نام بردند تا رسیدند به "حسن بن علی" و فرمود: "و بعد الحسن ابنه الحجة القائم [...]".فرائدالسمطین، ج 2، ص 337، حدیث 591.

13 - از امام حسین (ع) نقل شده است:

"روزی بر جدم رسول خدا وارد شدم و مرا بر دامن خود نشاند و فرمود: خداوند در نسل تو نه امام قرار داده است که نهمین آنان همان قائم آنها می‎باشد...".ینابیع المودة، ج 3، ص 395.

درباره صحت سند و متن این روایات که از کتب معروف اهل سنت نقل شد، نویسنده جزوه نمی تواند مدعی شود که تمام آنها ضعیف و مجعول است؛ زیرا در این صورت باید او بسیاری از کتب معتبر اهل سنت و نویسندگان آنها را - که اکثرا از مشاهیر می‎باشند - بی اعتبار بداند؛ از طرفی ما هم ادعا نمی کنیم که تمام این روایات قطعی الصدور

ناوبری کتاب