صفحه ۱۲۰

10 - فرائدالسمطین از مشایخ خود یعنی امام جمال الدین رضی، امام جلال الدین عبدالحمید و امام شمس الدین شیخ الشرف فخار از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"پدرم روزی از جابر بن عبدالله انصاری خواست در یک وقت مناسب و خلوت، آنچه را هنگام ولادت حسین بن علی در لوحی که در اختیار فاطمه بود و او آن را مشاهده کرده است برایش تشریح کند؛ و جابر اجابت نمود و آنچه را دیده بود برای پدرم نقل کرد. در آن لوح اسامی پیامبر و ائمه معصومین با مشخصات کامل آنان و مسائل دیگری نوشته شده بود، و از جمله اینکه: ...ابوالقاسم محمد بن الحسن هو حجة الله القائم امه جاریة اسمها نرجس...".فرائدالسمطین، ج 2، ص 136 تا 141، حدیث 435.

11 - ابی سلیمان از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که از آن حضرت شنیده بود:

"در شبی که آن حضرت به معراج برده شد اسامی تمام اوصیای خود با نام و مشخصات به ایشان با این تعبیر: "... و الحسن بن علی، و محمد المهدی بن الحسن، کانه کوکب دری..." عرضه شد."ینابیع المودة، ج 3، ص 381.

12 - عبدالسلام هروی نقل می‎کند که دعبل خزاعی گفت:

روزی قصیده خود که اول آن چنین است: "مدارس آیات خلت من تلاوة" را نزد حضرت رضا(ع) خواندم تا رسیدم به این شعر که: "خروج امام لامحالة خارج یقوم علی اسم الله

ناوبری کتاب