صفحه ۱۱۹

"حسن و حسین دو امام امت من هستند [...] و پدرشان سید اوصیاء می‎باشد. و از اولاد حسین نه امام خواهد بود که نهمین آنان قائم از اولاد من می‎باشد"."الحسن و الحسین اماما أمتی

9 - فرائدالسمطین به نقل از امام صدرالدین محمد از ابن عباس و او از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که فرمودند:

"من و علی و حسن و حسین و نه نفر از اولاد حسین همگی پاک و معصوم می‎باشیم"."أنا و علی و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون". (همان، ج 2، ص 132، حدیث 430). همین روایت در کتاب فوق در ج 2، ص 313 نیز با سند دیگری نقل شده است؛ و در همان جلد،ص 259 با سند خود از ابوالطفیل از امام باقر(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده است که آن حضرت به علی (ع) فرمود: "آنچه را برایت می‎گویم بنویس. و علی عرض کرد: یا رسول الله آیا می‎ترسید فراموش کنم ؟ پیامبر(ص) فرمود: نه ترس فراموشی برای تو ندارم و از خدا خواسته ام که خداوند تو را از فراموشی حفظ کند، ولکن برای شرکای خود بنویس ! علی عرض کرد: شرکای من چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان بعد از تو...؛ و سپس اشاره کردند به حسن و سپس به حسین و با اشاره فرمودند: امامان از اولاد او هستند". ابهام این روایت نیز در مورد این که حضرت مهدی از اولاد امام حسین (ع) است به قرینه سایر روایات برطرف می‎شود.

در این روایت هرچند نامی از حضرت مهدی (عج) برده نشده ولکن به قرینه روایاتی که صریح است در اینکه فرزند نهم امام حسین (ع) همان مهدی موعود است، ابهام این روایت نیز برطرف می‎شود.

ناوبری کتاب