صفحه ۱۱۸

مشاهده کردم که فضائل خود را بازگو می‎کردند و علی (ع) نیز حاضر بود ولی صحبتی از فضائل خود نمی کرد، سپس حاضرین گفتند: یا اباالحسن شما هم چیزی بگویید. آنگاه حضرت علی (ع) روایت غدیر و جملات معروف آن - که پیامبر(ص) در مورد حضرت علی (ع) ایراد فرموده بودند - را نقل نمودند، و نیز نزول آیه شریفه: (الیوم اکملت لکم دینکم...)سوره مائده، آیه 3. در آن روز و سپس جواب پیامبر(ص) را به سؤال حاضرین که پرسیدند: آیا این آیه فقط در مورد علی نازل شده است، بیان نمودند مبنی بر اینکه: "این آیه در مورد تمام اوصیای من نازل شده است"؛ و پس از سؤال مردم از اسامی آنان، پیامبر(ص) فرمود:

"آنان برادرم علی است که وارث و وصی من می‎باشد و سپس دو فرزندم حسن و حسین، و سپس نه فرزند من از صلب حسین می‎باشند؛ و آنان ملازم قرآن و قرآن ملازم آنان خواهد بود تا اینکه روز قیامت در کنار حوض به سوی من برگردند...".ینابیع المودة، ج 1، ص 343، به نقل از کتاب مناقب.

8 - فرائد السمطین می‎نویسد:

"امام جلال الدین که نسابه زمان خود بود روایت زیر را با سند معتبر خود برای من نقل کرد که پیامبراکرم (ص) ضمن حدیث طولانی و معرفی حضرت علی (ع) به امامت و وصایت بعد از خود و تذکر بخشی از فضائل او فرمودند:

ناوبری کتاب