صفحه ۱۱۵

آن حضرت سؤال نمود و پیامبر(ص) ائمه اثناعشر را نام برده؛ هنگامی که به نام امام باقر(ع) رسید فرمود:

"ای جابر تو او را ملاقات می‎کنی، سلام مرا به او برسان".

سپس نام ائمه بعدی را ذکر کرده تا به امام حسن عسکری (ع) رسیدند و فرمود:

"سپس قائم است که اسم و کنیه او مانند اسم و کنیه من می‎باشد، محمد بن حسن بن علی است؛ کسی است که خداوند به دست او شرق و غرب زمین را فتح می‎کند؛ و این شخص از چشم اولیای خود غایب می‎شود به نحوی که جز افراد ثابت قدم که خداوند قلب آنان را با ایمان امتحان نموده است بر امامت او ثابت نمی مانند"."ثم القائم، اسمه اسمی و کنیته کنیتی محمد بن الحسن بن علی، ذلک الذی یفتح الله تبارک و تعالی علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، ذلک الذی یغیب عن اولیائه غیبة لایثبت علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان". (ینابیع المودة، ج 3، ص 399، به نقل از المناقب، خوارزمی).

3 - روایت جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر درباره مرد یهودی به نام جندل بن جناده که در عالم خواب حضرت موسی (ع) به او گفته بود به دست پیامبر اسلام مسلمان شود و آن مرد یهودی ضمن بیان خواب خود برای پیامبراکرم (ص) از اوصیای آن حضرت و تعداد آنان سؤال نمود و پیامبر اسلام آنان را با تمام مشخصات نام برده و پس از ذکر نام امام هادی (ع) فرمود:

"...و بعد از او فرزندش حسن که به عسکری خوانده

ناوبری کتاب