صفحه ۱۱۳

تفاوتهای ادعا شده بین امام زمان شیعه و مهدی موعود اهل سنت

نویسنده جزوه ضمن مطرح کردن اینکه:

"مهدی موعود نام برده شده در روایات هیچ ارتباطی با امام زمان مزعوم روحانیت ندارد".

به چند تفاوت بین "مهدی موعود" و "امام زمان" اشاره می‎کند که حاکی از بی اطلاعی او از روایات می‎باشد.

ضمن طرح تفاوتهای ادعا شده به نقد و جواب آن می‎پردازیم:

تفاوت اول: نام حضرت مهدی (عج)

"نام مهدی در کتب اهل سنت و روایات صحیحه "محمد بن عبدالله" می‎باشد، اما امام زمان موهوم امامیه نامش "محمد بن حسن" می‎باشد".

تفاوت دوم: نسل حضرت مهدی (عج)

"مهدی راستین از ذریه امام حسن رضی الله عنه می‎باشد، و امامیه مدعی هستند که امام زمان مزعوم از نسل حضرت حسین رضی الله عنه می‎باشد".

ناوبری کتاب