صفحه ۱۰۹

ج: مقصود از کتاب جدید

به قرینه روایاتی که در دلیل اول و دوم از طریق شیعه ذکر شد، که در آنها غربت اسلام در ابتدا و در طول زمان مطرح شده است، فهمیده می‎شود که مراد از "کتاب جدید"، "سنت جدید"، "امر جدید" و "قضاء جدید" دینی جدید و کتابی غیر از قرآن نیست؛ بلکه مقصود همان تبیین جدید و بازسازی احکام و معارف توحیدی و حقایق تحریف شده یا فراموش گشته و یا ناگفته های قرآن و سنت و نیز تأویلات و تفسیرهای مربوط به بطون قرآن است که در نهج البلاغه نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 138. از آن به "میت الکتاب و السنة" تعبیر شده است؛ بدیهی است بیان حقایق جدید، تفسیرها و تأویل های ناگفته و یا قضاوتهایی که براساس حق و به دور از هوا و انگیزه های غیر الهی توسط حضرت مهدی (عج) بیان می‎شود، برای مردم دورافتاده از حقیقت کتاب و سنت تازگی خواهد داشت.

د: مقاتله اهل تأویل قرآن با مهدی موعود

علاوه بر آنچه گفته شد روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حضرت مهدی (عج) با عده ای که قرآن را به دلخواه تأویل می‎کنند و براساس همان تأویل ها با وی مقاتله می‎کنند برخورد شدید خواهد کرد، شاهد بر آن است که قرآن در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) برخلاف آنچه حقیقت داشته و به شکل دیگری تفسیر و تأویل می‎شود و آن حضرت

ناوبری کتاب