صفحه ۱۰۸

رسول خدا از بین برد، و اسلام از نو شروع خواهد شد"."یهدم ما قبله کما صنع رسول الله و یستأنف الاسلام جدیدا". (عقدالدرر، ص 287، حدیث 345؛ این روایت در الغیبة، نعمانی، ص 232 نیز ذکر شده است).

در رابطه با روایات فوق به نکاتی اشاره می‎شود:

الف: عدم اختصاص روایات تجدید دین به شیعه

همان گونه که بیان شد در کتب اهل سنت نیز این روایات نقل شده است و نویسنده مذکور نمی تواند با تمسک به این روایات فقط شیعه امامیه را مورد حمله قرار دهد؛ بلکه اگر اشکالی وارد باشد - که نیست - قبل از هر کس خود او که از اهل سنت است باید پاسخگو باشد.

ب: بررسی سند روایات شیعه

بعضی از روایات ذکر شده از نظر سند ضعیف است؛ نظیر روایت سوم که در سند آن حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی می‎باشد که بعضی از علمای رجال شیعه در مورد او گفته اند: "کذاب و ملعون است".منتهی المقال، محمدبن اسماعیل مازندرانی، ج 2، ص 408.

و همچنین روایت چهارم که در سند آن ابن البطائنی است، و ظاهرا علی بن ابی حمزه است که ابوالحسن علی بن حسن بن فضال در مورد او گفته: "کذاب و متهم است".بهجة الامال، ملا علی علیاری، ج 5، ص 357. نامبرده از سران واقفیه بوده و چون وکیل امام موسی بن جعفر(ع) بود وجوه زیادی از بیت المال را که نزدش بود تصرف کرد و با آنکه از او مطالبه شد آنها را برنگرداند.منتهی المقال، ج 4، ص 327 و 328.

ناوبری کتاب