صفحه ۱۰۶

4 - در روایت دیگری ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"[...] به خدا قسم گویا مهدی را می‎بینم که بین رکن و مقام، مردم با او براساس کتاب جدید بیعت می‎کنند"."... والله لکأنی أنظر الیه بین الرکن و المقام یبایع الناس علی کتاب جدید

5 - در روایت ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) آمده است:

"[...] قائم به امری جدید و سنتی جدید و قضاوتی جدید قیام می‎کند..."."... یقوم بامر جدید و سنة جدیدة و قضاء جدید

6 - در روایت دیگر ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل می‎کند:

"...قائم قیام می‎کند به امری جدید و کتابی جدید و قضاوتی جدید"."یقوم القائم بامر جدید و سنة جدیدة و قضاء جدید...". (همان، ص 233).

شاید این روایات مستند نویسنده مذکور قرار گرفته و آنها را بدون ملاحظه روایاتی دیگر که از طرق شیعه در مورد روش و سیره حضرت مهدی (عج) آمده، ملاک اعتقاد شیعه قرار داده است.

روایات اهل سنت

در کتابهای اهل سنت نیز مشابه روایات فوق وجود دارد؛ از جمله:

1 - روایت حذیفة بن الیمان از پیامبر(ص) که فرمود:

"اسلام کهنه و مندرس می‎شود همان گونه که رشته های لباس کهنه و مندرس می‎گردد، تا جایی که نه روزه ای و نه زکاتی و

ناوبری کتاب