صفحه ۱۰۵

کما استخلف الذین من قبلهم)سوره نور، آیه 55. "خداوند به مردمی که از بین شما ایمان آورده و اعمال صالح انجام می‎دهند وعده داده است که آنان را بر روی زمین خلیفه گرداند همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بوده اند خلیفه قرار داد" فرمود:

"و این - وعده خداوند - زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رسمی باقی نمانده است. و صاحب الامر به خاطر مکر و خدعه ها غایب شده است..."."و ذلک اذا لم یبق من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه و غاب صاحب الامر بایضاح الغدر له...". (الاحتجاج، ج 1، ص 382؛ و تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 619).

2 - از امام باقر(ع)نقل شده که فرمود:

"هرگاه قائم ما قیام نمود مردم را به امری جدید دعوت می‎کند همان گونه که پیامبر(ص) به آن امر جدید دعوت نمود. و اسلام در آغاز غریب بود و به زودی نیز غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غریبان"."ان قائمنا اذا قام دعا الناس الی امر جدید کما دعا الیه رسول الله و أن الاسلام بدأ غریبا و سیعود غریبا کما بدأ، فطوبی للغرباء". (الغیبة، نعمانی، ص 321).

3 - در روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) آمده است:

"همانا اسلام در آغاز غریب بود و به زودی نیز غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غرباء [...]"؛ سپس فرمود: "دعوت کننده ای که از ما می‎باشد مردم را به دعوتی جدید می‎خواند همان گونه که رسول الله (ص) به آن خواند"."الاسلام بدأ غریبا و سیعود غریبا کما بدأ فطوبی للغرباء

ناوبری کتاب