صفحه ۱۰۴

همچنین روایات متواتر منقول از پیامبر(ص) که در آن کتب آمده و در آنها به جای کلمه "خلیفه" و "خلفاء"، کلمات "نقباء"، "اوصیاء"، "اسباط"، "ائمه" و یا "قیم" ذکر شده است دلالت بر مطلب موردنظر دارد؛ زیرا در این روایات اشاره به کسانی است که بعد از پیامبراسلام (ص) دین او و راه و رسم آن حضرت را حفظ کرده و برای مردم بیان می‎کنند و آخرین آنان موفق می‎شود آن را در تمام جهان گسترش دهد.

خوب بود نویسنده مزبور که به امامیه نسبت می‎دهد که آنان معتقدند مهدی موعود علاوه بر دین اسلام دین جدیدی می‎آورد - پس از اشاره به چند روایت که در بحث آتی مفاد آنها بررسی می‎شود - حداقل نام یک عالم سرشناس شیعی را که معتقد باشد حضرت مهدی (عج) غیر از اسلام دین دیگری را ترویج و تأیید می‎کند ذکر می‎کرد.

بررسی روایات "غربت اسلام در آخرالزمان"

در بعضی روایات آمده است اسلام در آینده غریب و یا مندرس می‎گردد، یا جز اسمی از اسلام و رسمی از قرآن باقی نمی ماند؛ و در بعضی از آنها آمده است مهدی موعود با قیامش اسلام را از غربت نجات می‎دهد و آن را تجدید حیات می‎نماید؛ بخشی از این روایات که از فریقین نقل گردیده از این قرار است:

روایات شیعه

1 - از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که ضمن اشاره به آیه شریفه: (وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض

ناوبری کتاب