صفحه ۱۰۰

هرچند مشرکین کراهت داشته باشند"."... و عند ذلک یؤیده الله بجنود لم تروها، و یظهر دین نبیه علی یدیه علی الدین کله و لوکره المشرکون". (الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 382؛ و تفسیر نورالثقلین، عروسی حویزی، ج 3، ص 619).

5 - در روایت حذیفه در بحار آمده است:

"... نبردهایی می‎کند و اسلام را ظاهر و پیروز می‎گرداند"."... تجری الملاحم علی یدیه و یظهر الاسلام....". (بحارالانوار، ج 51، ص 83).

6 - ابوسعید از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند:

"... سپس خداوند مردی را که از نسل و عترت من است برمی انگیزاند تا زمین را پر از عدل نماید، همان گونه که پیش از آن پر از ظلم و جور شده [...]؛ و در این هنگام است که همه اهل زمین در مقابل اسلام - همچون گردن شتر رام که روی زمین دراز می‎کند - تسلیم و مطیع خواهند شد"."... ثم یبعث الله رجلا منی و من عترتی فیملا الارض عدلا کما ملاها من کان قبله جورا... و ذلک حتی یضرب الاسلام بجرانه". (الامالی، شیخ طوسی، ص 512؛ و بحارالانوار، ج 51، ص 68). "جران البعیر" ابتدای گردن شتر است که روی زمین دراز می‎کند. (ر.ک : بحارالانوار، همان)

7 - احمد بن عمر از امام باقر(ع) روایت می‎کند:

"همانا دنیا تمام نمی شود تا وقتی که خداوند مردی از ما اهل بیت را برمی انگیزاند تا به کتاب خدا عمل نماید..."."ان الدنیا لاتذهب حتی یبعث الله رجلا منا اهل البیت، یعمل بکتاب الله... ." (روضه کافی، ص 396؛ کتاب الوافی، فیض کاشانی، ج 2، ص 459).

8 - عبدالله بن عطاء می‎گوید که از امام صادق (ع) در مورد سیره و روش مهدی (ع) سؤال نمودم که چگونه است؛ فرمود:

ناوبری کتاب