صفحه ۸

نوشته حاضر مشتمل بر پاسخ به دو شبهه مذکور است. نویسنده شبهات، آنها را به دنبال نقدی در مورد "مبانی نظری نبوت" مطرح کرده، که البته چنان که اشاره شد پاسخ آن قبل از این، زیر نظر معظم له تدوین و منتشر شده است. در این نوشته نیز نقد نویسنده عینا نقل و سپس پاسخ داده شود.

امید است خداوند منان توفیق دهد تا بتوانیم پاسخ به سایر شبهات و تشکیکهایی را که نسبت به اصل دین و قرآن و یا مذهب شده است در آینده ای نزدیک منتشر کنیم. والله ولی التوفیق.

مهرماه 1389 - ذی القعده 1431
بخش پاسخگویی به مسائل دینی
دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری (قدس سره)

ناوبری کتاب