صفحه ۷

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

در سالهای اخیر سؤالات و شبهات متعددی پیرامون مسائل دینی از راههای گوناگون از جمله ایمیل به دست حضرت آیت الله العظمی منتظری قدس سره می‎رسید. از این رو به دستور ایشان بخش پاسخگویی به شبهات و سؤالات دینی در دفتر آن مرحوم و زیر نظر ایشان به پاسخگویی به این اشکالات اقدام نمود. حاصل این تلاشها ابتدا پاسخ به شبهه ای پیرامون "مبانی نظری نبوت" بود که در زمان حیات معظم له منتشر گردید. اکنون شبهه دیگری در مورد نبوت که زیر نظر ایشان پاسخ داده شده، آماده انتشار است. این شبهه به اثبات نبوت پیامبران از طریق معجزات آنان مربوط است که در دو محور اساسی مطرح شده است: یکی در رابطه با اصل امکان وقوع معجزه و بن بست معرفتی در تشخیص مصادیق آن، و دیگری در رابطه با دلالت آن بر صدق مدعی نبوت و اثبات نبوت او؛ البته این دو اشکال اساسی در سخنان اشکال کننده بدون نظم و ترتیب ذکر شده است.

ناوبری کتاب