صفحه ۳۵

شناخته شده و ممکن برای بشر عادی که نتوان با آن معارضه کرد نیست، و به دنبال آن عموم مردم هم با نظر کارشناسان به صدق ادعای مدعی نبوت اطمینان پیدا می‎نمایند و متعاقبا به رسالت وی توجه می‎کنند، به خصوص که دائما مخالفان انبیاء که از زورمداران بوده اند تلاش می‎کرده اند تا آنان را در ادعای خود دروغگو معرفی نمایند. اما نسبت به زمان ما که در واپسین مراحل زمانی بعثت انبیاء قرار گرفته ایم این نکته قابل توجه است که: از امور قطعی تاریخ انبیاء این است که پیوسته قدرتمندانی از مشرکین و معاندین در مقابل دعوت آنان بوده اند که به انواع گوناگون با پیامبران مخالفت می‎کردند و پیام و معجزات آنان را تکذیب می‎نمودند؛ و این حقیقت قابل شک و انکار نیست. و حتی درصدد معارضه و آوردن به مثل نیز برآمدند نظیر ساحران فرعون. بدیهی است مخالفان معجزات پیامبران - که معمولا قدرتمندان بودند - از هیچ مخالفتی برای خنثی کردن کار آنان دریغ نکرنده و پیوسته درصدد پیدا کردن راهی برای آن بوده اند. مثلا فرعون با نفوذ و تلاشی که داشت توانست ساحران متبحری را از گوشه و کنار زمین برای خنثی کردن معجزه حضرت موسی (ع) جمع آوری نماید. و این گونه مبارزه با پیامبران از برخوردهای دیگر نظیر ضرب و شتم و حبس و کشتن آنان آسان تر و کم مؤونه تر می‎باشد، و قطعا اگر مخالفان توانسته بودند، با آوردن مثل و مانندی برای معجزات پیامبران، آنان را بین مردم

ناوبری کتاب