صفحه ۳۱

اشکال در الهی بودن معجزه و پاسخ به آن

نویسنده در نقد ویژگی دوم معجزه (قابل تعلیم و تعلم نبودن آن) می‎گوید:

"باز هم این پرسش رخ می‎نماید که من چگونه و از چه راه می‎توانم بفهمم که مدعی نبوت، آن فعل شگفت انگیز را از کسی نیاموخته است ؟ من هر چقدر هم در زندگی او و گذشته هایش تحقیق و جستجو کنم نمی توانم در این مورد به نتیجه ای قطعی و یقینی برسم."

در پاسخ به این شبهه گفته می‎شود:

اولا: اگر مقصود نویسنده عدم امکان تحقیق و کسب اطمینان و علم عادی است نسبت به اینکه او کار شگفت انگیز معجزه را از کسی نیاموخته بلکه به تعلیم فرشته و یا خداوند می‎باشد، در این صورت یک امر بدیهی را انکار می‎کند زیرا وقتی گذشته پیامبر با صلاح و سداد و صداقت همراه بوده و حرکات و رفت و آمدهای او همواره زیرنظر اطرافیان بوده و همنشینان او شناخته شده باشند و جستجوی بیشتر از

ناوبری کتاب