صفحه ۳۰

و اما نسبت به مردم زمان ما بحث از معجزات پیامبران گذشته و تحدی بر آن با بعثت پیامبر خاتم و معجزه قرآن و تحدی بر آن نسبت به جن و انس، جایگاهی نخواهد داشت؛ زیرا مردم زمان ما مخاطبان پیامبران پیشین نیستند، البته بحث از تحدی قرآن مطرح می‎شود که نویسنده نسبت به آن نیز شبهاتی ایراد کرده است که در بحث از شبهات قرآنی به آنها پاسخ داده می‎شود.

ناوبری کتاب