صفحه ۹۱

سؤال 12 - تفسیر شما از مورد خاص حکم اعدام سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی (ره) و نیز ترور کسانی چون کسروی و حسنعلی منصور توسط گروه فدائیان اسلام چیست ؟ آیا این احکام از نظر شما مشروع هستند؟

جواب: مسأله سلمان رشدی در حال حاضر به یک جریان سیاسی در داخل و خارج کشور تبدیل شده است، و در این شرایط جای اظهار نظر فقهی نمی باشد. دو موضوع دیگر مذکور در سؤال نیز تاریخی شده اند؛ علاوه بر این که تعیین موضوع حکم، شأن فقیه بما هو فقیه نیست.

[انتحار و حکم شرعی آن ]

سؤال 13 - به نظر شما آیا جایز است که برای کشتن دیگران دست به انتحار بزنیم ؟ به خصوص در مورد عملیات انتحاری که گروه های جهادی در فلسطین و عراق انجام می‎دهند؟

جواب: اصولا خودکشی و انتحار از محرمات شدید دینی است؛ و تنها در موردی جایز است که واجب اهمی با آن در تزاحم باشد، به نحوی که امر دائر شود بین حفظ نفس یا ترک واجبی که اهم بودن آن نسبت به حفظ نفس از نظر شرع و عقل احراز شده باشد. البته تشخیص مصداق آن با خود مکلف است. و کشتار نظامیانی که در حال جنگ با مسلمانان و درصدد کشتن آنها هستند به عنوان دفاع جایز است.

ناوبری کتاب