صفحه ۹

مقدمه:

بسمه تعالی

موضوع مجازات های اسلامی، بویژه ارتباط و چالش آن با مسائل حقوق بشر، در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی و حقوقی داخل و خارج کشور بوده و زمینه سؤالات و شبهات فراوانی را فراهم آورده است، که این موارد به طور متعدد از حضرت آیت الله العظمی منتظری سؤال شده است.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم پاسخ به شبهات دینی، معظم له علیرغم ضعف جسمی و اشتغالات فراوان و عدم مجال کافی، به بسیاری از آنها پاسخ داده اند؛ و هر چند تعداد پرسش های مربوط به مجازات های اسلامی و موضوعات مرتبط با آن به صدها سؤال و شبهه می‎رسد، اما فعلا مجموعه حاضر که بخشی از سؤالات نسبتا مهم و مفصل است در این شکل ارائه می‎گردد. ان شاءالله در آینده ای نزدیک بقیه آنها نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

ناوبری کتاب