صفحه ۸۵

2 - در موارد شبهه، در حکم یا موضوع مورد اتهام، حاکمیت حق مجازات ندارد و باید کاملا شرایطی که در اقرار و شهود معتبر است احراز گردد.

3 - با این که روایات زیادی در فواید و منافع دنیوی اجرای حدود وارد شده، اما در عین حال اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن باشد حاکمیت اسلامی می‎تواند و باید آن را متوقف نماید.

در روایت موثقة غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر(ع) آمده است: "لا اقیم علی رجل حدا بأرض العدو حتی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیة فیلحق بالعدو."وسائل الشیعة، باب 10 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2.

لحن روایت که حضرت می‎فرماید: "لا اقیم..." ظهور در این دارد که آن حضرت از جهت حاکمیت خود می‎فرماید: من حدی را بر کسی در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم به علت آن که ممکن است چنین شخصی در اثر حمیت و احساسات تند ملحق به دشمن شود؛ نه از آن جهت که در مقام بیان حکم ثابت الهی باشند. این تعلیل دلالت بر این می‎کند که هرحاکم به حقی اگر در اجرای حدی مفاسدی را تشخیص داد نباید آن را اجرا کند.

بنابراین اگر برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه، تضعیف اساس دین گردد، حاکمیت اسلامی یا

ناوبری کتاب