صفحه ۷۹

[رابطه صلح و حقوق اجتماعی انسان ]

سؤال 6 - آیا شما با این تعبیر که در قرآن، صلح هم مثل جان و آبرو و دینداری یک "حق" است ازجمله حقوق ذاتی انسان، موافقید؟ یعنی شما هم به حقی ذاتی به نام "حق صلح" قائلید؟

جواب: بسیاری از حقوق اجتماعی انسان مانند حق تعیین سرنوشت، حق امنیت آبرویی و مالی و حق اظهار نظر و عقیده که در رساله حقوق اینجانب ذکر شده است، مبتنی بر حق صلح است که همه انسانها دارند؛ زیرا بدون صلح و تفاهم و تعامل، استیفای حقوق ذکرشده امکان ندارد.

[تلقی غیرصحیح از "النصر بالرعب"]

سؤال 7 - نظر شما درباره تئوری "النصر بالرعب" چیست ؟ آیا می‎توان از قرآن چنین نظری برداشت کرد؟

جواب: تعبیر "النصر بالرعب" را می‎توان از آیاتی استفاده کرد؛ از قبیل: (و لقد نصرکم الله ببدر و أنتم أذلة) سوره آل عمران (3)، آیه 123. و (لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین ...) سوره توبه (9)، آیه 25. و (قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم) سوره توبه (9)، آیه 14. و آیات دیگری که نصرت خداوند در آنها برای

ناوبری کتاب