صفحه ۷۴

در چنین شرایطی، اسلام برای زن، دیه ثابت و ارث خاص مقرر کرد و کشتن دختران را گناهی بزرگ اعلام نمود. و پیامبراسلام (ص) زنان را - مخصوصا آنهایی که جزو قشر محروم و ضعیف جامعه بودند - مورد تکریم و احترام خاص قرار می‎داد و می‎فرمود: آنها را همچون نماز دوست دارم. و به خاطر مبارزه با این سنت غلط جاهلیت، همسران متعددی از همین قشر که معمولا کنیزان فقیر و محروم بودند، اختیار نمود.

[عدم ثبوت قطعی تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان ]

و اما تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان از ضروریات فقه اسلام نیست؛ زیرا حنفیه، دیه همه اهل کتاب را مانند دیه مسلمان - یعنی ده هزار درهم - می‎دانند و در بین فقهای شیعه نیز اجمالا اختلاف است و بعضی روایات دلالت بر تساوی دیه مسلمان و اهل کتاب می‎کند، هرچند مشهور فقها به این روایات فتوا نداده اند. و بعضی از فقها، تعیین مقدار دیه اهل کتاب را از اختیارات حاکمیت اسلامی می‎دانند. به نظر اینجانب - که در جلد دوم استفتائات، مسأله 2539 نیز ذکر شده است - به صلاحدید حاکم شرع صالح مقدار تفاوت از بیت المال داده می‎شود، تا موجب زیر سؤال رفتن حاکمیت دینی و ظلم به اهل کتاب نشود.

[آزادی اهل کتاب در مذهب و عمل به آن ]

و اما آزادیهای مذهبی اهل کتاب در حاکمیت اسلامی از مسلمات

ناوبری کتاب