صفحه ۷۰

قیام لیلها و صیام نهارها."بحارالانوار، ج 75، ص 352.

2 - امام علی (ع) فرمود: "العدل حیاة الاحکام."غررالحکم، حرف الف، کلمه 440. از این روایت فهمیده می‎شود که احکام الهی بر اساس و مبنای عدالت می‎باشد و طبعا اگر حکمی به طور قطع غیرعادلانه باشد، حکم الهی نمی باشد.

3 - نیز آن حضرت فرمود: "العدل حیاة ."همان، کلمه 307. یعنی اصولا زندگی جامعه و افراد با عدل تامین می‎شود.

4 - همچنین فرمود: "العدل نظام الامرة ."همان، کلمه 824. یعنی اساس حاکمیت باید عدل باشد.

5 - و نیز فرمود: "ملاک السیاسة العدل و جمال السیاسة العدل فی الامرة ."همان، حرف جیم، کلمه 76. و نیز فرمود: "العدل اساس به قوام العالم."بحارالانوار، ج 78، ص 83.

و در کلمات امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) آمده است: "العدل أحلی من الشهد و أحلی من العسل."کافی، ج 2، ص 147؛ ج 1، ص 542.

[اهمیت کرامت انسان در اسلام ]

2 - نکته دیگر اینکه کرامت انسانی نیز در تعالیم اسلام مورد توجه اکید قرار گرفته است. از باب نمونه در قرآن مجید آمده است:

ناوبری کتاب