صفحه ۶۵

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رهامی دامت افاضاته

پس از سلام و تحیت، سؤالات شما ملاحظه شد.

پاسخ مفصل به آنها نیاز به مجال کافی و حال مساعد دارد که متأسفانه فعلا برای من وجود ندارد. اما به پاسخ اجمالی آنها می‎پردازم.

[رابطه ولایت جمهور مردم و صلح ]

سؤال 1 - تحت تأثیر رساله "صلح دائمی" کانت منتشر شده در سال 1795 میلادی در قلب و اساس ایده صلح در دموکراسی های امروزی اصل جمهوریت یا به تعبیر شفاف تر "ولایت جمهور مردم در عرصه عمومی" قرار دارد. یعنی بدون پاسداری از اصل جمهوریت، صلح پایداری وجود نخواهد داشت. آیا از دیدگاه شما میان ولایت جمهور مردم و اصل صلح چنین رابطه مستقیم و ضروری وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا شما هم معتقدید ولایت جمهور مردم شرط ایجاد صلح است ؟

جواب: "ولایت جمهور مردم" تعبیر دیگری از حکومت مردم بر مردم است که همان دموکراسی مصطلح می‎باشد. و حاکمیت مشروع

ناوبری کتاب