صفحه ۶۴

زمینه را برای فعالیت گسترده در موضوع ایده و روشهای صلح فراهم کند.

تا آنجا که من در این مدت آشنا شده ام در مجامع عالی پژوهشی غرب (و مورد خاص آلمان) تحقیقات بین رشته ای درباره ایده صلح و ربط آن به ایده حقوق بشر و اصل جمهوری خواهی، مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه آن، بررسی های تاریخی، تفسیری و به خصوص تجربی در مورد پدیدارهای خشونت آمیز مثل جنگ، قتلهای گروهی، شکنجه و البته در پی آن تحقیقات گسترده درباره روشها و سنتهای خشونت زدایی از روابط فردی و جمعی به شدت مورد استقبال است. در این شرایط و به ویژه در اثر تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی پس از 11 سپتامبر 2001 در این مراکز اشتیاق زیادی به شنیدن صداهای صلح خواهانه و البته به نحو مستدل و علمی برخواسته از طرف مسلمانان پیشرو دیده می‎شود. [...]

با این مقدمه اجازه دهید در رابطه با دیدگاههای خاص شما پرسش هایی را که به نظرم طرح و بررسی روشن، بی پرده و محققانه آنها در شرایط کنونی ضروری است، مطرح کنم.

پیشاپیش از توجه و عنایت شما تشکر می‎کنم و از خداوند می‎خواهم به همه ما توفیق مشارکت در ساختن ایران و جهانی سرشار از دوستی و صلح و امیدواری عطا کند.

موفق و سربلند باشید.

با احترام: محسن رهامی
فرایبورگ آلمان - 22 آبان 1385

ناوبری کتاب