صفحه ۳۰

مواردی از قبیل: صدمات به اندامها، از کارافتادگی ها، نقص عضوهای غیرقابل برگشت، تعاریف جدید پزشکی برای صدمات وارده به بدن و تطبیق آنها با متون فقهی و بسیاری از مسائلی که در قوانین موجود و مباحث فقهی می‎تواند دقیق تر و کاربردی تر مطرح و مورد عنایت مسئولین و فقهای عظام قرار گیرد تا ان شاءالله در آینده نزدیک شاهد تهیه لوایح مربوط به بخش دیات با بررسی همه جانبه و جدید طی مراحل قانونی داشته باشیم.

در مورد مباحث حدود، قصاص، بلوغ و مسائل روانی در دیات نیز در جلسات کارشناسی و تخصصی پیگیری خواهند نمود و نتایج حاصله در همایش ارائه خواهد شد.

در خاتمه از تمامی اساتید حوزه و دانشگاه و علمای گرانقدر تقاضا می‎نماییم با ارائه نظرات فقهی و علمی با مقالات و تحقیقات خود، ما را در برپایی هرچه بهتر همایش یاری نمایند.

با آرزوی توفیقات الهی و تحقق آرمانهای والای اسلامی و شرع مقدس در تمامی شئونات پزشکی.

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

ناوبری کتاب