صفحه ۱۷

3 - بررسی تاریخ دیه، قبل و بعد از اسلام.

4 - بررسی دیدگاههای موجود در باب دیات و دیدگاههای فقهای مذاهب اسلامی در باب ماهیت دیات.

5 - تبیین ماهیت دیات با توجه به اقسام سه گانه جنایات (خطای محض، شبه عمد و عمد).

6 - مقایسه ضمان دیه با نهادهای مشابه موجود در سایر نظامهای حقوقی (مثلا قانون مسئولیت مدنی).

ب - نحوه محاسبه و تعیین دیه در عصر حاضر

در این زمینه دو مسئله قابل طرح است:

1 - با توجه به این که در حال حاضر در جامعه ما پول به عنوان مبنای اصلی مبادلات و معیار تعیین قیمت اشیاء نقش اساسی دارد آیا صحیح است که در متن قانون کالاهایی چون شتر، گاو، گوسفند، حله، درهم و دینار که در عصر حاضر تهیه آنها با خصوصیات ذکر شده در قانون مجازات اسلامی یا از اساس ممکن نیست و یا لااقل برای همه افراد جامعه به سهولت امکان ندارد، مبنای تعیین خسارت و یا وضع مجازات قرار گیرد؟

آیا می‎توان شیوه مناسب با عرف جامعه برای تبیین دیه و خسارات درنظر گرفت ؟

آیا این امور شش گانه اصل هستند یا نه ؟ یا یکی اصل است و بقیه

ناوبری کتاب