صفحه ۱۵۵

[عدم ارتباط آیات 20 و 21 سوره نساء با زنای محصنه ]

سؤال 8 - در آیات 20 و 21 سوره نساء می‎فرماید: اگر خواستید همسر خود را طلاق دهید، تهمت (زنا یعنی زنای محصنه) به او نزنید تا بدین بهانه مالی که به او داده اید پس بگیرید. (و ان أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتانا و اثما مبینا) ، (و کیف تأخذونه و قد أفضی بعضکم الی بعض و أخذن منکم میثاقا غلیظا) .

جواب: مفاد آیه 20 و 21 سوره نساء این است که اگر خواستید همسر دیگری بگیرید و همسر خود را طلاق دهید نباید با زور و بهتان چیزی از مهریه او کم کنید، هرچند مال کثیری را مهر او کرده باشید. مقصود از بهتان، گرفتن یا کم کردن مهر زن است و هیچ ربطی به موضوع زنای محصنه ندارد.

[عدم ارتباط آیه اول سوره طلاق با زنای محصنه ]

سؤال 9 - خداوند در آیه اول سوره طلاق می‎فرماید: (یا أیها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقوا الله ربکم و لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا أن یأتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدری لعل الله یحدث بعد ذلک اءمرا.)

ناوبری کتاب