صفحه ۱۴۷

[نسخ آیه 15 سوره نساء با آیه جلد در سوره نور]

سؤال 7 - اگر زنی مرتکب فحشای آشکار (زنای محصنه) شود و شوهرش بتواند چهار شاهد بیاورد و ادعای او به ثبوت برسد مجازات آن زن در آیه 15 سوره نساء آمده است: (واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا.)

پس اگر زنای محصنه برای این زن ثابت شد باید او را در خانه نگاه دارند تا مرگ زن فرا رسد یا خدا راهی پیش پای آن زن نهد.

در آیه بالا که صراحتا زنای محصنه مبینه ثابت شده است نه تنها سنگسار وجود ندارد بلکه خداوند زن را امیدوار می‎کند که راهی برای نجات پیش پای این زن بنهد.

جواب: همان گونه که در پاسخ سؤال 5 اشاره شد در اینکه حکم در آیه شریفه 15 سوره نساء: (واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم ...) نسخ شده است بین مفسرین اختلافی نیست و قطعی است. منتها در اینکه مراد از فاحشه در این آیه چیست اختلاف است.

برخی گفته اند: مراد از آن مساحقه است و بعضی گفته اند: مراد زنا است. و کسانی که گفته اند مراد از آن زنا است، می‎گویند: مطابق روایاتی که در تفاسیر از پیامبراکرم (ص) و بعضی امامان (ع) نقل شده است، حکم در آن آیه به وسیله آیه جلد نسخ شده است. لازمه این نظر آن است که آیه نسخ شده مربوط به زنای غیرمحصنه باشد،

ناوبری کتاب