صفحه ۱۴۴

می‎گردد همه جوانب باید در اجرای آنها مورد لحاظ قرار گیرد.

[بررسی مفاد آیه 3 سوره نور با آیه 19 سوره نساء]

سؤال 6 - طبق آیه سوم از سوره نور خداوند ازدواج مؤمنین را با زانی و زانیه منع فرموده است: (الزانی لاینکح الا زانیة أو مشرکة والزانیة لاینکحها الا زان أو مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین ) .

آیا این دلیل بر این نیست که زانی و زانیه نباید سنگسار شوند؟

اگر گفته شود که این آیه درباره زانی غیرمحصن و زانیه غیرمحصنه است پس آیه 19 سوره نساء را چگونه می‎توان تفسیر کرد که می‎گوید: (یا أیها الذین آمنوا لایحل لکم أن ترثوا النساء کرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا أن یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا) .

آیا آیه بالا مربوط به زن شوهردار نیست، که به طور آشکار زنا کرده است ؟

مگر خداوند گرفتن شوهر قسمتی از مهر همسر را محدود نفرموده به اینکه زنی عمل فحشا انجام داده و به ثبوت رسیده باشد (یعنی زنای محصنه و آشکار.) که در آن صورت مرد می‎تواند آنچه را خود به آن زن داده است (مانند مهریه و غیره) پس بگیرد؛ ولی به هر صورت موظف است با آن زن (زناکار مبینه) خوش رفتاری کند.

جواب: اولا: مطابق روایاتی که در شأن نزول آیه 3 سوره نور وارد

ناوبری کتاب