صفحه ۱۴۰

صحبت نمی کرد و به او آب و غذا می‎دادند تا زمانی که بمیرد یا خداوند برای او راهی مقرر نماید، و این "راه" همان جلد و رجم است. (که جلد با آیه جلد تشریع شد و رجم با سنت). و در تفسیر قمی ذیل آیه: (واللذان یأتیانها منکم ...) سوره نساء (4)، آیه 16. علاوه بر حبس زن زناکار در خانه آمده است: در جاهلیت مرد زناکار را مورد اذیت قرار می‎دادند (و این مجازات با آیه فوق امضا شد.) و سپس آیه فوق توسط آیه: (الزانیة والزانی فاجلدوا...) نسخ گردید.

و محتمل است گفته شود: اساسا آیه شریفه: (واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم ...) مخصوص به زنای غیرمحصنه بوده است و حکم آن، تا قبل از نسخ آیه، توسط آیه "جلد" در سوره نور نگاه داشتن زنان زانیه در خانه بوده و "سبیل" که در آیه به آن اشاره شده است حکم جلد به جای حبس در خانه می‎باشد.

[بردگی مانع از تحقق احصان ]

سؤال 4 - در آیه 25 سوره نساء پس از اینکه خداوند توصیه می‎کند که همه ازدواج کنید تا به زنا نیفتید، می‎فرماید: اگر وضع مالی شما طوری است که نمی توانید با زنان آزاد ازدواج کنید، با زنان برده (کنیز) ازدواج کنید؛ و آنگاه می‎فرماید که اگر همسر کنیز گرفتید و آن همسر مرتکب فحشا (زنای محصنه) شد مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است. (فاذا أحصن فان أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب.)

ناوبری کتاب