صفحه ۱۴

افقهای جدیدی در جهان امروز در داخل و خارج کشور ایجاد کرده است. چاره اندیشی و راه یابی فقهی - حقوقی مسائل پزشکی از تلاشهای جمع کثیری از اساتید و پزشکان و دانشگاهیان و حوزویان بوده که به بار نشسته و حاصل این همدلی و همفکری بروز نظریات جدید فقهی و متعاقب آن مصوبات قانونی در سالهای اخیر بوده است.

اکنون تلاش ما بر این است که موضوع ارزشمند و مهم مبتلا به جامعه اسلامی یعنی دیات و تعیین خسارات وارده به بدن و شیوه های پرداخت آنها و تمامی مسائلی که در این راستا وجود دارد را با بررسی های فقهی پزشکی مورد مداقه و پژوهش قرار داده تا نهایتا ان شاءالله دستمایه ای غنی برای مراجع حقوقی و قانونگذاری و اجرایی آماده گردد.

مجموعه حاضر مشروح مسائلی است که مورد نظر بوده و جهت بحث و بررسی ارائه می‎گردد. نظرات و سؤالات کمیسیونهای تخصصی همایش نیز در فرصتی مناسب طرح خواهد شد.

مزید توفیقات:
دکتر سیدحسین فتاحی معصوم
دبیر چهارمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی

ناوبری کتاب