صفحه ۱۳۷

می‎توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد:

1 - قضیه ماعز بن مالک که با اصرار او و چهار مرتبه اقرار به دستور پیامبراکرم (ص) مورد رجم قرار گرفت ولی پس از اصابت چند سنگ، فرار نمود و در بین راه دستگیر و کشته شد و آن حضرت فرمود: چرا او را دستگیر کردند؟ و فرمودند: دیه او از بیت المال داده شود.وسائل الشیعة، باب 15 از ابواب حد زنا، روایت 1 و 2 و سنن بیهقی، ج 8، ص 226.

2 - زن غامدیه که نزد پیامبراکرم (ص) آمد و گفت: یا رسول الله من زنا کرده ام می‎خواهم مرا تطهیر کنی. آن حضرت به او فرمود برگرد. فردا نیز آمد و همین موضوع را مطرح کرد و پیامبر(ص) همان جواب را دادند. روز سوم نیز همین قضیه تکرار شد. روز چهارم آمد و گفت: یا رسول الله من زنا کرده ام و شاید شما می‎خواهید مرا همچون ماعز بن مالک رد کنی، به خدا قسم من حامله شده ام. پیامبر(ص) به او فرمود: فعلا برو تا زمانی که وضع حمل کردی، پس از وضع حمل آمد و گفت: وضع حمل کرده ام، آن حضرت فرمود: برو تا زمانی که شیر خوردن بچه ات تمام شود. پس از مدتی در حالی که پاره نانی در دست بچه اش بود او را آورد و گفت: یا رسول الله دوران شیرخوارگی او نیز تمام شد، سپس آن حضرت برای بچه کسی را به عنوان کفیل معرفی کردند و دستور دادند او را رجم کنند... .سفینة البحار، ذیل ماده رجم.

3 - زن جهنیه به خاطر زنای محصنه به دستور پیامبراکرم (ص)

ناوبری کتاب