صفحه ۱۳۳

خداوند به اهل کتاب می‎فرماید: "دینی که شما به آن دعوت شده اید عینا همان دین شما است که به آن متدین هستید و این دین آنچه را شما دارید تصدیق می‎کند، و آنچه از موارد اختلاف دیده می‎شود، آن معارفی است که شما مخفی کرده اید و پیامبر(ص) برای شما حقیقت را بیان می‎کند."المیزان، ج 5، ص 253.

از طرف دیگر، قرآن خودش را در چندین آیه، مصدق کتابهای اهل کتاب معرفی می‎کند، مانند آیات:

1: (و آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معکم ...) سوره بقره (2)، آیه 41.

2: (و هو الحق مصدقا لما معهم ) همان، آیه 91.

3: (نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل ) سوره آل عمران (3)، آیه 3.

4: (یا أیها الذین أوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم...) سوره نساء (4)، آیه 47.

5: (... و مصدقا لما بین یدیه من التوراة ...) سوره مائده (5)، آیه 46.

6: (والذی أوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ...) .سوره فاطر (35)، آیه 31.

معنای مصدق بودن قرآن و تصدیق کتابهای اهل کتاب مانند تورات و انجیل این است که احکام نازل شده در آنها مورد تأیید قرآن می‎باشد.

ناوبری کتاب