صفحه ۱۳۰

قرآن را انکار کرده و به آن کفر ورزیده است، خداوند می‎فرماید: (یا أهل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ) ابن عباس می‎گوید: رجم از جمله چیزهایی بود که اهل کتاب آن را مخفی نموده اند." آنچه ابن عباس گفته است، اشاره است به داستان فوق که یهود حکم رجم را مخفی کرده بودند. مقصود ابن عباس از نسبت دادن کفر به قرآن به کسی که رجم را انکار نماید، با اینکه رجم در قرآن صریحا ذکر نشده است، این است که چون آیات متعددی از قرآن دلالت می‎کند بر لزوم پیروی از سنت قولی و عملی پیامبر(ص) و رجم نیز جزو سنت پیامبر(ص) است، پس هر کس رجم را انکار نماید در حقیقت ناخودآگاه قرآن را انکار کرده است. و لذا ابن عباس تعبیر به "من حیث لایحتسب" کرده است.

لازم به یادآوری است: ابقاء بعضی از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها در اسلام مستلزم آن نیست که قرآن ناقص باشد، زیرا معنای کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورات آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانی قبل از اسلام باشد، و لذا در مورد روزه در قرآن آمده است: (یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ) .سوره بقره (2)، آیه 183.

و نیز آمده است: (من أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا) .سوره مائده (5)، آیه 32.

ناوبری کتاب