صفحه ۱۲۸

او را بیاورید، وقتی آوردند، پیامبر(ص) او را به تورات و نازل کننده آن و کسی که دریا را برای موسی (ع) شکافت و بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات داد قسم داد و فرمود: آیا حکم رجم برای زانی محصن و زانیه محصنه در تورات بوده است ؟ ابن صوریا گفت: قسم به آن کسی که تو از او یاد کردی حکم رجم در تورات برای زنای محصن و محصنه وجود داشته است، اما در کتاب (دین) تو حکم آن چیست ؟

پیامبر(ص) فرمود: هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود دیدند باید زانی محصن و زانیه محصنه رجم شوند. ... سپس پیامبر(ص) علت تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابن صوریا پرسیدند و او گفت: در بین ما یهودیان چنین عادت شده بود که اگر ضعیفی زنای مزبور را انجام می‎داد حد را بر او جاری می‎کردیم ولی اگر از اشراف و قدرتمند زنا می‎کرد او را رها می‎کردیم، از این جهت زنا زیاد شد تا روزگاری پسر عموی پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد ولی در همان زمان یک فرد عادی زنا کرد و پادشاه می‎خواست او را رجم کند، ولی قوم او گفتند تا پسر عموی خودت را رجم نکنی نمی گذاریم آن مرد عادی را رجم کنی... ."

در پایان ذکر این واقعه آمده است:

یهود خیبر به ابن صوریا شدیدا اعتراض کردند که چرا پیامبر را از حکم تورات خبر دادی ؟ و او گفت: محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمی توانستم حکم خدا را به او نگویم. سپس پیامبر

ناوبری کتاب