صفحه ۱۲۳

و در بعضی کتب آنان هر دو کلمه "عترتی" و "اهل بیتی" نقل شده است مانند کتاب: "فیض القدیر" تألیف عبدالرئوف المناوی.جامع احادیث الشیعة، ج 1، ص 91. بنابر تحقیق صاحب کتاب: "الکشاف المنتقی" در صد و بیست و نه کتاب از کتابهای اهل سنت، حدیث فوق با کلمه: "و عترتی اهل بیتی" نقل شده است. همچنین هفت کتاب مستقل توسط علمای اهل سنت در رابطه با حدیث ثقلین که در آن کلمه "و عترتی اهل بیتی" وجود دارد، تالیف شده است.الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی (ع)، کاظم عبود الفتلاوی، ص 208 به بعد.

ب - مقصود از عترت و اهل بیت در حدیث ثقلین بنابر نظر تمام علما و محدثین شیعه و بسیاری از علما و محدثین اهل سنت، حضرت فاطمه (س) و امامان معصوم (ع) می‎باشند. از باب نمونه به نام چند نفر از علمای اهل سنت و نظر صریح آنها اشاره می‎شود:

1 - ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در شرح خطبه 87 (عبده) که حضرت فرموده است: "..و بینکم عترة نبیکم و هم ازمة الحق..." می‎گوید: "مقصود از عترت در اینجا اهل بیت اوست که پیامبر(ص) در حدیث "ثقلین" به آن اشاره کرده و فرموده: "... عترتی اهل بیتی" و در مقامی دیگر اهل بیت خود را معرفی فرموده و آن هنگامی بود که کساء را روی آنان انداخت و هنگامی که آیه: (انما یرید الله ...) نازل شد فرمود: "اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس".شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 375.

ناوبری کتاب