صفحه ۱۲۱

در این رابطه به کتاب اینجانب: "موعود ادیان" صفحه 28 به بعد مراجعه شود.

و حجیت سنت عترت طاهرین (ع) نیز توسط پیامبراکرم (ص) با حدیث متواتر "ثقلین" و مانند آن و به مدد آیاتی همچون آیات ذکر شده ثابت گردیده است. و حکم رجم هم از جمله احکامی است که به تصریح و تثبیت سنت معصومین (ع) از احکام مسلم شریعت قلمداد شده است. و می‎توان گفت اخبار وارده در مسأله رجم در حد تواتر اجمالی است و صدور برخی از آنها از ائمه معصومین (ع) قطعی است. در این رابطه می‎توانید به کتاب الحدود کافی، مجلد 7، ص 176 به بعد و کتاب الحدود وسائل الشیعه، ابواب حدالزنا، ج 18، ص 346 به بعد مراجعه نمائید.

علاوه بر اینکه قرآن ظاهر و باطن و تأویلاتی دارد که تنها پیامبر و عترت او(ع) بر آنها واقف بوده و به فراخور شرایط زمانی، مکانی و لحاظ حال مخاطبین، آنها را بازگو و بیان کرده اند؛ حتی آنچه از آیات در راستای هدایت انسان به تفصیل آمده و در آیه 111 از سوره یوسف نیز به آن اشاره گردیده است احتیاج به شرح و بیان معصوم (ع) دارد؛ همان طور که خداوند به این نکته تصریح فرموده که: (و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم) سوره نحل (16)، آیه 44. علاوه بر اینکه مقصود از (تفصیل کل شئ) در سوره یوسف تفصیل اصول معارف و دستورات کلی دین است که انسانها برای هدایت خود به آنها

ناوبری کتاب