صفحه ۱۱۸

[قرآن و سنت و حکم رجم ]

سؤال 1 - چگونه ممکن است حدی که برای زنا در قرآن بیان شده مربوط به زنای غیرمحصن باشد در صورتی که هیچ حکمی در کتاب خدا (قرآن) اختصاصا برای زنای محصن و محصنه بیان نشده باشد؟

سؤال 2 - اگر به اتکای روایتی گفته شود که رسول اکرم (ص) حکم سنگسار برای زنای محصنه صادر فرموده اند این سئوالات پیش می‎آید که:

اولا: مگر ممکن است که رسول خدا(ص) خارج از حکم خداوند حکمی صادر فرموده باشند؟

ثانیا: اگر گفته شود که آیه دوم سوره نور مربوط به زنای غیرمحصن است و چون حکمی برای زنای محصنه وجود نداشته رسول خدا(ص) خود سنت سنگسار را مقرر فرموده اند، چگونه ممکن است چنین امری از رسول اکرم (ص) ابراز شده باشد؟ چون این نظر به طور غیر مستقیم اعتقاد به وجود نقص در قرآن مجید است و مغایر آیات بسیاری است که می‎فرماید: قرآن همه چیز را شرح داده است: (و تفصیل کل شئ) سوره یوسف (12)، آیه 111. و در قرآن هیچ چیزی را فروگذار نکرده ایم: (ما فرطنا فی الکتاب من شئ) سوره انعام (6)، آیه 38. و چگونه ممکن است رسول اکرم (ص) مخالف آیات بالا تصمیمی بگیرد؟

جواب: تفصیل این بحث در نامه نمی گنجد و نیاز به بررسی دقیق آیات و روایات مربوطه و بررسی سند و دلالت آنها و نیز

ناوبری کتاب