صفحه ۱۰۹

علامه در قواعد،قواعد الاحکام، ج 3، ص 531. شهید اول در لمعه،الروضة البهیة، ج 9، ص 96. شهید ثانی در مسالک،مسالک الافهام، ج 14، ص 389. و صاحب جواهر.جواهر الکلام، ج 41، ص 351. ولی با توجه به آیه شریفه و از مجموع روایات به دست می‎آید که حضور اقشار مختلف مردم در اجرای حد زنا مطلوب نمی باشد؛ زیرا موجب عکس العمل های تند می‎شود و نتیجه معکوس دربر دارد. در روایتی آمده است که حضرت امیر(ع) هنگامی که در بصره بودند و می‎خواستند بر مردی حد زنا را اجرا نمایند، از حضور جماعتی از مردم که برای تماشا آمده بودند جلوگیری کردند و به قنبر فرمودند: "لا مرحبا بوجوه لاتری الا فی کل سوء، هولاء فضول الرجال، أمطهم [أبعدهم ] عنی یا قنبر".وسائل الشیعة، باب 22 از ابواب مقدمات حدود، باب کراهة اجتماع الناس للنظر الی المحدود، حدیث 1.

و به طور کلی نکته ای که در حدود اسلامی باید در نظر گرفته شود این است که اساسا چگونگی اثبات این گونه مجازات ها به گونه ای است که تحقق آن - بویژه در جرایم جنسی - بسیار نادر می‎باشد؛ و بر فرض اثبات، موارد سقوط مجازات در آنها فراوان است؛ و بحث تفصیلی آن در این مختصر نمی گنجد. و به نظر می‎رسد تشریع مجازات برای جرایم موجب حد، بیشتر جنبه بازدارندگی داشته است. بنابراین فرض علنی بودن اجرای حد زنا - صرف نظر از مباحث فرعی آن - به غایت نادر خواهد بود.

ناوبری کتاب