صفحه ۱۰۶

و بعضی دیگر از فقها همچون شهید ثانی در حاشیه ارشادچاپ شده همراه با غایة المراد، ج 4، ص 201. و ابن ادریس در سرائرالسرائر، ج 3، ص 454. گفته اند: اقل تعداد طایفه سه نفر هستند؛ ایشان علاوه بر استناد به دلالت عرفی و شاهد حال، به ذیل آیه نفر استشهاد کرده اند که می‎فرماید: (لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون ) که برای "طایفه" - که در صدر آیه ذکر شده است - ضمیر جمع به کار رفته است و اقل افراد در جمع سه نفر می‎باشد.

و شیخ در خلاف الخلاف فی الاحکام، ج 5، ص 374، مساله 11. اقل تعداد افراد در "طایفه" را ده نفر دانسته است. و بعضی نظیر علامه در مختلف مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 9، ص 170. و شهید در روضه الروضة البهیة، ج 9، ص 96. گفته اند: میزان نظر عرف است؛ یعنی هر آنچه به نظر عرف مدلول طایفه باشد.

اهل لغت نیز "طایفه" را به چند معنا بیان کرده اند. راغب می‎گوید: "طایفه ای از مردم یعنی جماعتی از آنان؛ و به یک نفر نیز اطلاق می‎شود."مفردات الفاظ القرآن، ص 531 و 532. ابن اثیر نیز می‎گوید: "طایفه جماعتی از مردم است و بر یک نفر نیز صدق می‎کند."النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج 3، ص 153. نظیر همین معنا در مقاییس، لسان العرب، مجمع البحرین، المنجد و المعجم الوسیط ذکر شده است.

ناوبری کتاب