صفحه ۱۰

از خداوند متعال توفیق همگان را در نشر حقایق اسلام خواستاریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین
هیأت استفتاء حضرت آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب