صفحه ۲۴۹

از جمادی مردم و نامی شدم ____ وز نما مردم ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و انسان شدم ____ پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
باز می‎میرم ز حیوان و بشر ____ پس بر آرم با ملائک بال و پر
بار دیگر از ملک پران شوم ____ آنچه اندر وهم ناید آن شوم

بمعنی: "انی بفعل الحرکة الجوهریة و التکامل الذاتی مات جمادی وغدوت نامیا، ثم مات نمائی و اصبحت حیوانا، ثم مات حیوانی و صرت انسانا.. فلماذا أخشی و لم ینقصنی الموت. سأکمل مسیرة موتی، و سیموت الانسان عندی فأحلق مع الملائکة، و سأفارق الملائکة و أکون فوق تصور الواهمین".

فالموت اذن لیس فناء، بل هو "وفاة" بالنسبة الی المیت و اما بالنسبة الی الله الممیت فهو "التوفی" بمعنی استیفاء النفس، و قطع علاقتها التدبیریة و الاداریة بالبدن تماما، کما یحصل قطع هذه العلاقة فی النوم أیضا بنحو من الانحاء.قال تعالی: (الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی أجل مسمی ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون)؛ الزمر (39): 42 و اما البدن الذی یتلاشی فان احیأه من جدید یکون علی هیئة جدیدة و صورة اخری غیر السابقة و لکنها مثلها، و لا نقول: ان البدن یعود

ناوبری کتاب