صفحه ۹۴

پس ملاحظه می‎کنید که این خلیفه دوم است که با قاطعیت و جزم حکم می‎کند که دو آیه از کتاب خدا افتاده است !.

به نظر می‎رسد بهترین محمل و توجیه صحیح برای روایات تحریف - که هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت وارد شده - این است که چه بسا در مقام تفسیر بعضی آیات پیامبراکرم (ص) مطالبی که احیانا مضامین مناسب و مشابه آیات داشته اظهار می‎کرده اند و افراد حاضر و مستمع خیال می‎کرده اند که آنها کلام خدا و جزء قرآن بوده است.

موضع شیعه نسبت به روایات دال بر تحریف قرآن

بعضی از اهل حدیث و به اصطلاح اخباریون شیعه به تحریف بعضی الفاظ قرآن متمایل شده اند. و منشاء این توهم، روایاتی است که مربوط به جمع قرآن و اختلاف قرائات آن و نیز روایاتی است که مربوط به تحریف معانی و مقاصد قرآن می‎باشد. آنان خیال کرده اند این گونه روایات دلالت بر تحریف الفاظ قرآن می‎کند، در حالی که این روایات هرگز بر تحریف الفاظ دلالت ندارد؛ و لذا بسیاری از علمای شیعه در گذشته و

ناوبری کتاب