صفحه ۹۳

چنین گفت: اما بعد، همانا می‎خواهم حقیقتی را که مقدر شده است بیان کنم، و به اطلاع همگان برسانم و نمی دانم شاید اجل من در دم برسد. پس هرکس حقیقت اعلام شده را فهمید و کاملا درک کرد موظف است تا آنجا که می‎تواند و قدرت دارد آن را به دیگران نیز ابلاغ کند، و هرکس آن را درست نفهمید حق ندارد مرا متهم به کذب و دروغ کند. آن حقیقت این است که: خداوند پیامبرش را که حق بود بر ما فرستاد، و بر او قرآن کتاب خود را نازل کرد، و از جمله آیاتی که خداوند نازل کرد آیه رجم بود و ما آن را خواندیم و درک کردیم و قدرت فهم آن را داشتیم؛ و به دنبال آن، پیامبر افرادی را سنگسار کرد و ما نیز بعد از پیامبر افرادی را سنگسار نمودیم، و من اکنون می‎ترسم که در اثر گذشت زمان آیه رجم فراموش گردد و زمانی کسی بگوید در قرآن آیه رجم وجود نداشته، و به تدریج مردم این فریضه الهی را ترک کنند و گمراه شوند، در صورتی که حکم رجم در قرآن آمده و در مورد هر زناکار محصن که بینه قائم شد یا آبستن شده یا اعتراف نماید باید حکم رجم جاری شود. همچنین ما آیه ای در قرآن می‎خواندیم: "ان لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم..." ...".صحیح بخاری، ج 4، ص 179.

ناوبری کتاب