صفحه ۹۲

رهایش سازید".وسائل الشیعه، ج 18، ص 78.

و در این رابطه روایات زیادی وارد شده است که علاقه مندان به کتابهای مربوطه مراجعه فرمایند.

هرگز ما نمی گوییم هر روایتی در هر کتاب حدیثی ذکر شده باشد قطعا صحیح و درست است، بلکه باید روایات موجود در کتابهای حدیث نقد و بررسی شود و با معیارها و ملاکهایی که داریم صحیح از ناصحیح آنها شناخته گردد.

روایات کتب اهل سنت که متضمن تحریف قرآن است

این در حالی است که در کتب احادیث اهل سنت مواردی یافت می‎شود که بر تحریف قرآن به کاستی دلالت دارد. از باب نمونه در کتاب صحیح بخاری - که صحیح ترین کتب حدیث اهل سنت می‎باشد - در بحث محاربین، باب سنگسار نمودن زن زانیه آبستن، ضمن روایت طولانی از ابن عباس چنین آمده است:

"سپس عمر بالای منبر نشست و هنگامی که مؤذنین ساکت شدند به پا خاست و پس از حمد و ثنای خداوند

ناوبری کتاب