صفحه ۸۸

کفر می‎باشند. و اگر در بعضی کتابها چیزی دیده شد که دلالت بر کفر مخالفین می‎کند، مقصود همان نواصب است. البته اسلام دارای مراتب و درجاتی است، و همان گونه که سایر مردم در جهت اسلام مراتب و درجاتی دارند، اسلام صحابه پیامبر(ص) و تعهد آنان به مقتضای صحابی بودن نیز دارای درجات و مراتب مختلف می‎باشد، بعضی از آنان در حد اعلا و درجه بسیار عالی اسلام قرار دارند، و بعضی دیگر در درجه بسیار پایین.

ملاک بودن قرآن نزد شیعه برای صحت روایات

10 - در رابطه با نسبت دادن طعن به قرآن کریم و سبک شمردن آن به شیعه، باید گفت: اعتقاد شیعه امامیه به قرآن کریم و اهمیت دادن به آن، به استناد روایات وارده از اهل البیت (ع) بیش از سایر فرق اسلامی است. مراجعه به کتب و مسانیدی که در مورد شأن قرآن کریم از ائمه اهل البیت (ع) نقل شده است کفایت از استدلال دیگر می‎کند.

علاوه بر این، امر دیگری را که از مختصات و ویژگی های شیعه می‎باشد و حکایت از اهمیت دادن شیعه به قرآن کریم می‎کند مورد توجه قرار می‎دهیم، و

ناوبری کتاب