صفحه ۸۵

تفقدونی..." می‎گوید: "این کلام علی از این جهت نیست که او ادعای خدایی یا نبوت کرده باشد، بلکه از آن جهت است که پیامبر(ص) به او خبر داده و تعلیم نموده است. و ما تمام مواردی را که علی پیشگویی کرده و خبرهایی داده است ملاحظه و تحقیق کردیم همگی صادق و مطابق با واقع بود". آنگاه ابن ابی الحدید حدود بیست مورد را با خصوصیاتی که حضرت علی (ع) پیشگویی کرده بودند، نام می‎برد.

و سپس در رابطه با جریان غلو نسبت به حضرت علی (ع) ضمن کلامی می‎گوید: "علت پدیده غلو در زمان آن حضرت این بود که او در مورد اموری پیشگویی می‎کرد و عده ای از مردم خیال کردند که پیشگویی جز از خدا یا کسی که خدا در او حلول کرده باشد امکان ندارد."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 5، ص 7.

2: ملا علی قوشچی در شرح خود بر کتاب "تجرید الاعتقاد"؛ نامبرده پس از نقل دلیل محقق طوسی برای اثبات امامت حضرت علی (ع) که گفته است: "و به دلیل خبر دادن حضرت علی (ع) از غیب" کلام محقق طوسی را مورد تأیید و قبول قرار داده و موارد ذیل که آن حضرت پیشگویی کرده اند را بر می‎شمارد:

ناوبری کتاب