صفحه ۷۷

ائمه ما همگی مخلوقهای خدای متعال و تحت ربوبیت او قرار دارند، و تبرک به آثار پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و صحابه رضی الله عنهم برای تقرب به سوی حق تعالی و اظهار محبت و مودت نسبت به آنان، امری فطری برای هر مسلمان است، و نظیر آن در بین صحابه رسول الله و همسران آن حضرت "امهات المؤمنین" رایج و معمول بوده است، از باب نمونه عبدالله بن عمر دست خود را بر منبر شریف رسول الله (ص) می‎گذاشت و سپس بر صورت خود می‎مالید.الطبقات الکبری، ج 1، ق 2، ص 13.

معنای صحیح تصرف غیر خداوند در عالم

هستی

7 - تصرف در عالم هستی عقلا و شرعا ملازم آن نیست که متصرف در آن، خدا و خالق باشد؛ زیرا معجزات پیامبران الهی همچون ابراهیم، موسی، عیسی و غیر آنان: که در قرآن در موارد متعددی ذکر شده است نوعی تصرف در تکوین و عالم هستی می‎باشد، ولی با اذن و اراده خداوند متعال است.

پس اعتقاد داشتن به این که پیامبر یا ولی خدا به اذن پروردگار تصرفی در عالم هستی کند قطعا شرک نیست،

ناوبری کتاب