صفحه ۷۶

پس با توجه به دلالت آیه شریفه سوره کهف بر جواز احداث بنا و مسجد بر قبور، مخصوصا قبور اولیای خداوند متعال، و نیز با وجود سیره قطعی مسلمانان که متصل به زمان پیامبراکرم (ص) است، مبنی بر تعظیم قبور انبیاء و اولیاء، یقین پیدا می‎کنیم که حدیث منسوب به پیامبر(ص) در صحیح بخاری: "لعن الله الیهود و النصاری اتخذوا قبور انبیائهم مساجد"، یا مجعول و ساختگی است، و یا معنای دیگری دارد که با مفاد آیه سوره کهف و سیره قطعی مسلمانان موافق باشد.

بررسی تهمت غلو به شیعیان

6 - چگونه شیعه امامیه به غلو متهم می‎شود با این که در فقه شیعه غلات محکوم به کفرند؟

از باب نمونه محقق حلی در کتاب شرایع می‎گوید:

"دهم از نجاسات کافر است و ملاک آن خروج شخص از اسلام است و یا انکار ضروری دین، هرچند خود را منسوب به اسلام بداند، نظیر دو فرقه خوارج و غلات".شرایع الاسلام، کتاب الطهارة، رکن چهارم در نجاسات.

از طرف دیگر ما شیعیان معتقدیم که در عالم وجود و هستی، مؤثر و خالقی جز خدای عزوجل نیست و

ناوبری کتاب